Fakulti Pengurusan & Informatik

VISI

 

Bertekad menjadikan pusat kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi berlandaskan visi dan misi kolej.

MISI

 

Bertekad untuk meningkatkan kualiti ilmu naqli dan aqli secara kolektif dan efektif bagi melahirkan insan yang berilmu, beramal dan bertakwa.

OBJEKTIF

  • Menyokong usaha kerajaan dalam memartabatkan Islam.
  • Mendukung wawasan negara dalam membangunkan modal insan yang cemerlang dan bersahsiah mulia.
  • Menawarkan bidang pengajian yang bersifat kontemporari dengan mengintegrasikan ilmu naqli dan aqli.
  • Melahirkan ilmuwan Islam yang berketerampilan, kompetitif, berdedikasi dan bercita-cita tinggi.