FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

VISI

Memartabatkan kecemerlangan ilmu berteraskan Islam.

 

 

MISI

Bertekad untuk meningkatkan kualiti ilmu naqli dan aqli secara kolektif dan efektif bagi melahirkan insan yang berilmu, beramal dan bertakwa.

OBJEKTIF

  • Menyokong usaha kerajaan dalam memartabatkan Islam.
  • Mendukung wawasan negara dalam membangunkan modal insan yang cemerlang dan bersahsiah mulia.
  • Menawarkan bidang pengajian yang bersifat kontemporari dengan mengintegrasikan ilmu naqli dan aqli.
  • Melahirkan ilmuwan Islam yang berketerampilan, kompetitif, berdedikasi dan bercita-cita tinggi.
Semua program akademik yang ditawarkan oleh Fakulti Pengajian Islam di KUIPSAS.
  • Dekan
  • Timbalan Dekan
  • Ketua Jabatan
  • Pensyarah di Fakulti Pengajian Islam
Program akademik dalam bidang Pengajian Islam di bawah kelolaan jabatan berikut :