PUSAT ISLAM

LATAR BELAKANG MASJID KUIPSAS

 • Dibina khas untuk orang awam berdekatan dan penuntut kolej.
 • Dibina di kawasan rezab Melayu Paya Besar
 • Terletak di Km 8, Jalan Kuantan Gambang, Pahang Darul Makmur.
 • Dibina atas tanah berkeleluasan 16.633 hektar.
 • Hak milik Perbadanan Setiausaha Kerajaan 1/1 bhgn. Unit Perancang Ekonomi Negeri, Su. Kerajaan Pahang.
 • Atas lot PT 43417
 • 25 Disember 2002 – Penyerahan kepada Presiden Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah.)
 • 3 Julai 1996- Pengeluaran dokumen hakmilik keluaran serta syarat –syarat perintah iaitu:
  • Tanah tersebut digunakan untuk tapak Institusi Pengajian Tinggi sahaja,
  • Ia tidak boleh dipindahmilik, dipajak, atau digadai (Melainkan setelah mendapat kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Negeri.)
 • Kedudukan yang strategik- Sering menjadi tumpuan penduduk setempat, para pelajar, para musafir juga untuk menunaikan ibadat.
 • Memberi Manfaat dan kepentingan besar kepada penduduk setempat untuk menunaikan ibadah khusus, malah aktiviti yag lain juga banyak dilakukan

UNIT PENGURUSAN MASJID

 • Bertanggungjawab terhadap pengembangan serta penyebaran syiar Islam melalui penganjuran program dan aktiviti berbentuk keIslaman dan dakwah
 • Melibatkan wargakerja KUIPSAS, Pelajar serta masyarakat sekeliling.
 • Pentadbiran Pusat Islam – Menjadi tempat awal masyarakat mendapat info KUIPSAS dan aktiviti yang dijalankan
 • Permerolehan maklumat adalah mudah dan terbuka kepada semua masyarakat terutama beragama Islam

ORGANISASI

Jawatan
REKTORYh. Dato’ Haji Yahya Bin Zainal Abidin
KETUA PUSAT ISLAM (DM 46)Tuan Haji Muhammad Nizam Bin Haji Jamaluddin
TIMBALAN KETUA (DM 41)Ustaz Muhammad Assyifaa Ulhayat Bin Jahidin
Ustazah Afifah Bt Abdullah
PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (S 29)Ustaz Muhammad Khairi Bin Mohd Desa Al-Hafiz
Ustaz Mohd Farid Faizul Bin Othman Al-Hafiz
PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (S 19)Ustaz Jaaffri Bin Md Yusof
Ustaz Shahrulnizam Bin Sapee

AKTIVITI & PROGRAM