BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

HEPA

Visi

Menyediakan satu pengurusan, perkhidmatan dan pembangunan yang terbaik kepada pelajar.

Misi

BHEP komited merancang untuk mencapai wawasan bagi melahirkan pelajar berakhlak mulia, bersahsiah tinggi serta berketerampilan melalui pengurusan, perkhidmatan dan pembangunan pelajar yang bersistemetik.

Objektif

 • Melengkapkan rekod pelajar bagi memudahkan rujukan.
 • Mengorientasi pelajar baru dengan cara yang berkesan supaya mereka boleh sesuaikan diri dengan kehidupan kampus.
 • Mengatur program-program kesedaran dan pembangunan pelajar untuk memperkayakan pengalaman di kampus.
 • Menyelaras dan memantau segala aktiviti pelajar selaras dengan dasar kolej samada di dalam dan di luar kampus bersama masyarakat.
 • Mengurus dan mentadbir disiplin dan kebajikan pelajar supaya dapat meminimumkan masalah disiplin dan memenuhi kehendak dan keperluan kebajikan mereka.
 • Mengurus dan menyediakan kediaman pelajar yang selamat dan selesa untuk didiami.
 • Membimbing dan membentuk syaksiah pelajar sesuai dengan kehendak budaya tempatan dan agama Islam.
 • Mengurus, mendaftar dan menyelaras aktiviti sukan dan kebudayaan yang akan menggalakan gaya hidup sihat di kampus.

Skop

 • Untuk ibubapa pelajar termasuk orang awam yang berkaitan.
 • Untuk pelajar KIPSAS yang masih menuntut dan berdaftar di KIPSAS.
 • Untuk kakitangan yang mengurus pelajar terutama yang berkaitan dengan memberi perkhidmatan dan menyelaras aktiviti pelajar.
 • Untuk Kementerian Pengajian Tinggi yang berkaitan dengan pelajar
 • Untuk organisasi tempatan dan antarabangsa yang melibatkan pelajar KIPSAS

OPERASI UTAMA

Unit Pentadbiran HEP

Unit ini mengendalikan urusan yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran HEP pengurusan kemudahan yang diperlukan oleh pelajar. Ini termasuklah fail dan rekod , asrama dan peralatan, kelengkapan kebersihan dan keselamatan pelajar sepanjang mereka berada di KIPSAS

Unit Pengurusan Pelajar

Bertanggungjawab secara langsung menguruskan kebajikan, MPPKIPSAS, Penginapan, Alumni dan Pelajar Antarabangsa

Unit Pembangunan Pelajar

Bertanggungjawab menguruskan secara langsung aktiviti kokurikulum, disiplin, latihan dan kemahiran, kebudayaan dan pembangunan kerohanian pelajar KIPSAS

Aktiviti HEPA