Pensyarah UMP Laksana Teori Triz

21 Ogos 2019 (KUANTAN) – Sekumpulan pensyarah Universiti Malaysia Pahang (UMP) hadir ke KUIPSAS pada hari ini untuk melaksanakan latihan TRIZ. TRIZ adalah singkatan akronim dalam bahasa Russia yang bermaksud Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Theory of Inventive Problem Solving). Teori ini diinspirasi oleh Genrich Altshuller pada tahun 1946 untuk memastikan proses dan prosedur yang berkaitan inovasi dan kreativiti dalam penyelesaian masalah dapat berjalan secara sistematik.

UMP melalui Pusat Sains Kemanusiaan dengan kerjasama MyTRIZ Malaysia telah menganjurkan Kursus TRIZ utk pensyarah UMP juga peserta dari Surabaya Indonesia. Pada hari terakhir kursus, para peserta berada di KUIPSAS untuk didedahkan dengan situasi sebenar penyelesaian masalah di organisasi.