PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN

PERKHIDMATAN PINJAMAN BAHAN PERPUSTAKAAN

 • Hanya ahli berdaftar sahaja diberikan kemudahan pinjaman. Pelanggan hendaklah menunjukkan kad matrik/kad kakitangan/kad ahli ketika membuat pinjaman bahan perpustakaan.
 • Pinjaman bahan monograf dari koleksi terbuka (umum) boleh dibuat di kaunter utama. Bagi bahan koleksi khas pinjaman keluar dari perpustakaan tidak dibenarkan kecuali bahan dari Koleksi Bintik Merah.
  • Pelanggan mestilah berdaftar sebagai ahli perpustakaan.
  • Pelanggan hendaklah menunjukkan kad matrik/kad kakitangan/kad ahli ketika membuat pinjaman.
  • Peminjam bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bahan-bahan yang dipinjam. Membuat pinjaman menggunakan kad matrik/kad kakitangan/kad ahli pelanggan lain adalah satu kesalahan.
  • Bahan yang dipinjam oleh pelanggan mesti dikembalikan mengikut tarikh pemulangan yang telah ditetapkan
  • Jika lewat denda sebanyak RM0.30 per hari akan dikenakan bagi bahan Koleksi Terbuka, dan RM0.50 per jam bagi bahan Koleksi Bintik Merah (Red Spot).
  • Pelanggan perlu membuat laporan segera jika buku hilang atau rosak. Kecuaian berbuat demikian boleh menyebabkan denda lewat pulang bahan atau bayaran ke atas bahan rosak dikenakan. (rujuk Denda/bayaran bagi kehilangan atau kerosakan bahan)
  • Bahan perpustakaan yang dibawa keluar mestilah melalui pinjaman secara sah. Membawa keluar bahan-bahan perpustakaan tanpa kebenaran adalah satu kesalahan besar dan boleh dikenakan tindakan oleh pihak Perpustakaan KUIPSAS.
  • Pinjaman atau permintaan bahan dari perpustakaan atau institusi lain hendaklah melalui Pinjaman Antara Perpustakaan.

 

Tempoh Pinjaman Berbeza Mengikut Kategori / Koleksi Buku

Pinjaman biasa                                                                14 Hari

Kumpulan Buku Rezab                                                2 Jam

Buku Rujukan (Bertanda Hijau)                                Dalam perpustakaan sahaja

 

Koleksi Rujukan

 • Bahan-bahan dari koleksi rujukan tidak boleh dipinjam keluar dari perpustakaan kecuali atas budi bicara Ketua Pustakawan.

Koleksi Bahan Terbitan Bersiri (BTB)

 • Bahan Terbitan Bersiri adalah dikategorikan di bawah bahan terkawal.
 • Bahan-bahan terbitan bersiri hanya boleh dirujuk di dalam Perpustakaan sahaja.
 • Jurnal tidak berjilid tidak dibenarkan untuk dibawa keluar atas faktor-faktor keselamatan.
 • Peminjam yang layak (seperti jadual di atas) hendaklah mengisi satu borang khas untuk rekod di Seksyen Serial (Perolehan & Katalog) dan perlu melalui proses pinjaman melalui sistem perpustakaan.
 • Peminjam bertanggungjawab di atas bahan yang telah dipinjam. Jika terdapat sebarang kehilangan bahan yang dipinjam, pihak Perpustakaan berhak menuntut ganti rugi bahan tersebut sama ada menggantikan bahan yang hilang atau membayar 2 kali ganda daripada harga bahan berserta bayaran perkhidmatan.
 • Kelayakan pinjaman jurnal berjilid  hanya diberikan kepada pihak tertentu sebagaimana berikut:
  * Pensyarah & Pelajar  -> 1 minggu tempoh pinjaman
 • Peminjam yang layak hendaklah mengisi satu borang khas untuk rekod di Seksyen Serial (Perolehan & Katalog) dan perlu melalui proses pinjaman melalui sistem perpustakaan.
 • Peminjam bertanggungjawab di atas bahan yang telah dipinjam. Jika terdapat sebarang kehilangan bahan yang dipinjam, pihak Perpustakaan berhak menuntut ganti rugi bahan tersebut sama ada menggantikan bahan yang hilang atau membayar 2 kali ganda daripada harga bahan berserta bayaran perkhidmatan.

Koleksi Buku Bintik Merah

 • Koleksi Buku Bintik Merah ditempatkan di ruangan Koleksi Khas di aras satu dan hanya untuk rujukan di dalam ruangan ini sahaja.
 • Pelanggan boleh merujuk sebuah buku pada satu masa selama dua jam.
 • Bahan Koleksi Bintik Merah ini dibenarkan untuk pinjaman keluar dari perpustakaan untuk tempoh 2 jam sahaja. Jika lewat, denda RM0.50 akan dikenakan bagi setiap jam berikutnya.
 • Jika pelanggan meminjam bahan ini 1 jam sebelum waktu operasi perpustakaan ditutup, pinjaman semalaman dibenarkan. Pengguna dikehendaki memulangkan bahan ini pada keesokkan harinya pada waktu yang ditetapkan. Jika lewat, denda RM0.50 akan dikenakan bagi setiap jam berikutnya.

Koleksi Tesis / Laporan projek

 • Koleksi tesis/laporan projek ditempatkan di ruangan koleksi khas di aras 1.
 • Tesis/laporan projek hanya boleh dipinjam dan dirujuk di dalam ruangan Koleksi Khas dalam tempoh 2 jam bagi 1 naskah sahaja.
 • Bahan-bahan ini tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan atau dari ruangan Koleksi Khas.

Koleksi Arkib

 • Hanya pelanggan perpustakaan yang telah berdaftar sebagai ahli sahaja layak menggunakan perkhidmatan ini.
 • Pelanggan dibenarkan untuk menukar bahan dalam satu-satu masa
 • Pelanggan hanya dibenarkan membuat rujukan sebanyak satu salinan/naskhah pada satu-satu masa.
 • Pelanggan perlu menyerahkan kad matrik/kad kakitangan/kad keahlian semasa berurusan dikaunter.
 • Pelanggan tidak dibenarkan membuat salinan fotokopi dan membawa keluar bahan dari ruangan ini (pelanggan hanya dibenarkan untuk menyalin).

Koleksi Terhad

 • Koleksi Terhad merupakan buku-buku yang mengandungi illustrasi atau kandungan yang tidak sesuai diletakkan di koleksi terbuka.
 • Bahan ini ditempatkan di ruangan Koleksi Khas.
 • Bahan ini boleh dipinjam seperti bahan di koleksi umum/terbuka melalui kaunter utama.

Koleksi/Bahan Perpustakaan Lain

 • Bagi koleksi/bahan Perpustakaan yang lain, pelanggan bolehlah membuat pinjaman melalui kaunter utama.