PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH


SARJANA PENGAJIAN ISLAM

 

Kod Program : (N/221/7/0229)(PA9240)01/26

Struktur Pengajian : Sepenuh Masa

Mod Pengajian : Penyelidikan

Tempoh : Minimum : 2 Tahun (4 Semester) Maksimum: 5 Tahun (10 Semester)

Yuran : RM 11, 450

KELAYAKAN MASUK

 

-Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian Islam dan setara:

a. PNGK minimum 2.75; atau
b. PNGK 2.50 – 2.74 dengan kelulusan Senat KUIPSAS; atau
c. PNGK tidak mencapai 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan.

-Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang selain Pengajian Islam dengan minimum PNGK 2.50 boleh diterima selepas lulus peperiksaan kelayakan secara bertulis dan lisan (temuduga).

BIDANG PENYELIDIKAN

  • Usuluddin
  • Syariah
  • Tasawwuf
  • Al-Quran
  • Al-Hadis
  • Bahasa Arab dan Tamadun Islam
  • Dakwah
  • Kewangan Islam /Muamalat

 

SENARAI PENYELIA TESIS

STRUKTUR  YURAN

Sarjana Pengajian Islam (Secara Penyelidikan)

(N/221/7/0229)(PA9240)01/26

 

 

Semester 1 RM 3,650
Semester 2 RM 2,600
Semester 3 RM 2,600
Semester 4 RM 2,600
JUMLAH RM 11, 450

 

*Tidak termasuk yuran tesis

 

Bagi setiap semester tambahan, yuran pengurusan yang dikenakan adalah sebanyak RM 600.00.