Audit MQA Sarjana Pengajian Islam Selesai

29 OKTOBER 2021 (KUANTAN) – Audit Penilaian Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) kepada program Sarjana Pengajian Islam telah selesai diadakan selama dua hari. Audit yang dijalankan secara maya itu bertujuan untuk menyemak penawaran program ini bagi memperolehi Akreditasi Penuh daripada MQA.
Audit dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Mohamad Khairi Hj. Othman (Pengerusi) dan dibantu oleh Prof. Madya Dr. Abd Rahman Abd Ghani dan Pn. Adibah Mohd Sani (Pegawai MQA).