MQA Selesai Menilai Ijazah Multimedia

5 Ogos 2021 (KUANTAN) – Sesi Lawatan Penilaian Akreditasi Penuh Secara Maya (MQAVA) bagi program Ijazah Sarjana Muda Multimedia (Pengiklanan Digital) dengan Kepujian selesai dijalankan selama dua hari oleh Malaysian Qualification Agency (MQA).
Ahli-Ahli Panel Penilai MQA terdiri daripada YBrs. TS. Dr. Jasni bin Dolah (Pengerusi Panel Penilai), YBrs. Prof Madya Dr. Muhammad Zaffwan bin Idris (Ahli Panel Penilai) dan juga Pn. Juliana binti Mohamed Salleh (Pegawai MQA).
Semoga program Ijazah Sarjana Muda Multimedia (Pengiklanan Digital) dengan Kepujian akan diberikan Akreditasi Penuh hasil daripada penilaian yang telah dilakukan.