Solat Hajat Sempena Pembentangan Universiti Penuh

26 Februari 2021 (KUANTAN) – Rektor KUIPSAS, Prof. Madya Dr. Hj. Mohd Zawavi bin Zainal Abidin mengimamkan Solat Hajat untuk memohon doa ke hadrat Allah SWT supaya diberikan kemudahan kepada KUIPSAS dalam Sesi Pembentangan Permohonan Naik Taraf KUIPSAS Ke Universiti Penuh.
Solat Hajat yang diadakan di Masjid KUIPSAS itu disertai oleh semua Anggota Kerja KUIPSAS.
Sesi Pembentangan Permohonan Naik Taraf KUIPSAS Ke Universiti Penuh adalah proses seterusnya selepas Dokumen Permohonan telah dihantar pada 28 Disember 2020 yang lalu.
Sesi Pembentangan yang akan diadakan pada 3 Mac 2021 nanti akan disampaikan oleh YB. Dato’ Sri Dr. Sallehuddin bin Ishak, Setiausaha Kerajaan Pahang merangkap Pengerusi Lembaga Pengarah Sistem Pendidikan Islam Pahang Sdn. Bhd., anak syarikat Kerajaan Negeri Pahang yang memiliki sepenuhnya KUIPSAS.