Rektor Bentang Hala Tuju Universiti

29 SEPTEMBER 2021 (KUANTAN) – Rektor KUIPSAS, YBrs. Prof. Madya Dr. Hj. Mohd Zawavi bin Zainal membentangkan 8 Hala Tuju Universiti untuk dicapai oleh warga KUIPSAS di bawah kepimpinannya.
Hala Tuju tersebut merangkumi Pengajian Turath, Pusat Rujukan Agama, Pusat Rujukan Hadis dan Pusat Rujukan Jawi. Selain itu, KUIPSAS juga akan bergerak ke arah menjadi Pusat Latihan Para Mufti, Pusat Pengkaderan Pendakwah, Universiti Mesra Asnaf dan B40 serta Pusat APEL (A) dan APEL (C).
Beliau menyatakan demikian ketika menyampaikan Amanat Rektor dalam Program Perhimpunan Ke Arah Perkhidmatan Cemerlang Dan Cintai Negara Peringkat KUIPSAS bagi bulan September 2021.
Selain itu, beliau turut memaklumkan mengenai perkembangan semasa KUIPSAS yang akan menawarkan program-program pengajian baharu pada peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah.
Beliau turut menyentuh perkembangan terkini KUIPSAS yang sudah berada pada peringkat akhir untuk menerima Perakuan Pendaftaran sebagai Universiti Penuh, Pencapaian MyRA, Pertambahan Premis Pengajian, Program Kerjasama dengan IPT lain serta Perjanjian Persefahaman yang akan ditandatangani dalam masa terdekat.
Di akhir program, Rektor KUIPSAS turut menyerahkan Surat Pelantikan, Surat Tawaran Pelantikan dan Surat Tawaran Cuti Belajar kepada Anggota Kerja KUIPSAS yang terpilih.