Persidangan Dan Muktamar Antarabangsa Sunnah Nabawiah (ICMAS 2021)

 

RINGKASAN UCAPAN MB

 

KUANTAN: Sempena Sambutan Jubli Perak ke -25 tahun, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS) telah menganjurkan  Persidangan dan Muktamar Antarabangsa Sunnah Nabawiah (ICMAS 2021) secara online pada 28 & 29 Januari 2021. Persidangan ini adalah anjuran Akademi Hadis KUIPSAS dengan kerjasama Fakulti Pengajian Islam KUIPSAS dan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP). Persidangan ini  bertemakan “Hadis Sunnah Teras  Peradaban Ummah”. Objektif utama persidangan ini ialah. 1) Menjadi satu wadah perbincangan secara ilmiah,integratif dan holistik dalam kalangan para peserta dan pembentang kertas kerja berkaitan  Sunnah Nabawiah. 2) Memartabatkan Hadis Nabi sebagai tonggak asas agama Islam serta mempertahankannya daripada sebarang salah faham dan kekeliruan. 3) Menonjolkan peranan dan kekuatan Hadis  dalam membangunkan peradaban ummah.

 

Perasmian ICMAS 2021  telah disampaikan  oleh YAB Dato’ Sri Haji Wan Rosdy Wan Ismail (Menteri Besar Pahang) dan diserikan lagi dengan ucap tama daripada YBrs. Dr. Hj. Mohd Zawavi Bin Zainal Abidin, Rektor KUIPSAS.  Antara intipati ucapan perasmian yang disampaikan oleh YAB Dato’ Sri Haji Wan Rosdy Wan Ismail, beliau melihat program ICMAS 2021 ini memberi fokus kepada penyelidikan hadis dan sirah Nabi yang telah  dikaji secara integratif dengan bidang-bidang ilmu yang lain seperti bidang Al-Quran, pembangunan insan, pengajian fiqh, ekonomi,  pentadbiran politik, pendidikan  dan teknologi komunikasi. Hal ini merupakan anjakan paradigma yang baik khususnya  bagi  memperlihatkan kepada dunia kekuatan sumber-sumber syariat Islam sebagai asas utama  pembangunan bidang-bidang ilmu yang diperlukan. Beliau juga berharap supaya semua pihak berupaya mengumpul barisan cendikiawan Islam untuk sama-sama sepakat mendepani pelbagai cabaran seperti kemunculan fahaman dan idealogi yang bergerak atas nama kemodenan untuk mencalar keyakinan dunia terhadap  kredibiliti sunnah Nabi SAW. Di akhir ucapan, YAB Dato’ Sri Haji Wan Rosdy Wan Ismail menitipkan harapan agar ICMAS 2021 ini akan memberi impak yang besar kepada peningkatan ilmu para peserta, membantu memperkasa penghayatan ummah terhadap ajaran Islam yang suci, seterusnya merapatkan hubungan ukhuwwah di peringkat global.

 

RINGKASAN PEMBENTANGAN SELARI

Dalam persidangan tersebut terdapat lebih daripada 80 tajuk kajian  yang telah  dibentangkan oleh para pembentang dari dalam dan luar negara  termasuk dari negara  Mesir, Jordon, Algeria, Tunisia, Republik Chech, Saudi Arabia, Brunei dan Indonesia. Tema utama pembentangan pada persidangan kali ini ialah ‘Hadis dan Sunnah Teras Kecemerlangan Peradaban Ummah’. Selain itu, terdapat 20 sub tema yang dibentangkan antaranya ialah :

 • HADIS DAN CABARAN KECEMERLANGAN PASCA COVID 19
 • TOKOH-TOKOH HADIS DAN MANHAJ PENULISAN MEREKA
 • HADIS DAN KAJIAN AL-QURAN
 • SUMBANGAN ULAMA AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH DALAM KAJIAN HADIS
 • PENGAJIAN HADIS DALAM PENGAJIAN PONDOK
 • HADIS DAN MANUSKRIP JAWI
 • SUNNAH NABI DAN PEMBANGUNAN INSAN
 • SUNNAH NABI DAN PEMERKASAAN TAMADUN
 • ISU-ISU SEMASA HADIS DAN SUNNAH
 • PENGAJIAN HADIS DALAM ERA DIGITAL
 • PERKEMBANGAN RUJUKAN DIGITAL HADIS
 • HADIS DAN SUNNAH SERTA CABARAN LIBERALISME
 • KETOKOHAN NABI SAW & KAJIAN SIRAH
 • HADIS DAN KECEMERLANGAN KEPIMPINAN
 • SIRAH NABI DAN TELADAN PENTADBIRAN NEGARA
 • SIRAH NABI DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA
 • SUNNAH NABI DAN PEMERKASAAN GENERASI MUDA
 • HADIS, SUNNAH DAN PENGAJIAN FIQH
 • HADIS, SUNNAH DAN KEKUATAN EKONOMI
 • HADIS, SUNNAH DAN PENYELIDIKAN ILMU

 

 

RINGKASAN BEST PRESENTER

د/ محمد أحمد محمد عبد العا لالشربا (1  (tajuk pembentangan: مجالات تأثير علم الحديث في علم التفسير بالمأثور دراسة وصفية تحليلية

2) Prof Madya Dr. Jelani Sulaiman (tajuk pembentangan: Hadith as a Source of Reference for Creative Thinking and Problem Solving among Muslim Students in Tertiary Education

3) Ustaz Mohammad Haafiz Aminuddin Mohd Azmi (tajuk pembentangan : Elemen Kesantunan Bahasa Dalam Cara Rasulullah SAW Berinteraksi )

 

BEST PAPER AWARD

 

LINK VIDEO LIVE : https://www.facebook.com/KUIPSASofficial/videos/923277168408662