Pembersihan Blok Asrama Penginapan

9 November 2021 (KUANTAN) – Kakitangan Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) KUIPSAS memulakan kerja-kerja menyelenggara dan pembersihan blok-blok asrama penginapan dan kawasan di sekitarnya.
Kerja penyelenggaraan dan pembersihan dimulakan sebagai persediaan untuk membuka semula kampus secara berperingkat-peringkat. Semua blok asrama KUIPSAS sebelum ini telah digunakan sebagai Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid (PKRC) dan telah ditutup sepenuhnya operasi pada minggu lalu.