MUIP Salur Sumbangan Kepada kakitangan Dan Pelajar

24 Mac 2020 – Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) hari ini menyalurkan sumbangan berbentuk barang keperluan sebanyak 100 pek kepada warga KUIPSAS. Sumbangan tersebut kemudiannya diagihkan kepada kakitangan KUIPSAS terpilih dan pelajar-pelajar yang tinggal di rumah-rumah sewa.

Agihan telah dilaksanakan oleh Rektor KUIPSAS, YBrs. Prof. Madya Dr. Hj. Mohd Zawavi bin Zainal Abidin, Pendaftar, En. Mohd Zamri bin Wahab dan Penolong Pendaftar Sumber Manusia, En. Mohd Hider bin Othman. Sumbangan ini telah dapat membantu para penerima dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada masa ini.