Lawatan Strategik Bahagian Penyelidikan KUIPSAS

18 Februari 2020 (PUTRAJAYA) – Bahagian Penyelidikan dan Inovasi (BPI) KUIPSAS yang diketuai oleh Timbalan Rektor Penyelidikan dan Inovasi, YBrs. Dr. Ahmad Effat bin Mokhtar hari ini mengadakan Lawatan Strategik ke Bahagian Sitasi & Infometrik, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya dan Institut Kajian Hadis dan Aqidah (INHAD), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

 

Lawatan BPI ke Bahagian Sitasi & Infometrik bertujuan untuk mendapatkan panduan yang tepat berkenaan cara pendaftaran Jurnal Al-Sirat terbitan KUIPSAS bagi mendapatkan taraf Scopus. Taklimat telah disampaikan oleh Pengarah Pusat Sitasi Malaysia, YBhg. Prof. Madya Dr. Zuraidah binti Abd Manaf.

 

Lawatan ke INHAD KUIS pula diadakan untuk membincangkan ‘matching-grant’ di antara Akademi Hadis KUIPSAS dan INHAD bagi menjalankan penyelidikan dalam bidang Hadis. Perbincangan ini berfokus kepada tajuk penyelidikan serta peruntukan kewangan yang disediakan. Perbincangan telah dihadiri oleh Pengarah INHAD, YBhg. Dr. Norsaleha binti Mohd Salleh dan Dr. Mohd Khafidz bin Soroni (Ketua Bahagian Hadis).

 

Selain Timbalan Rektor Penyelidikan dan Inovasi, lawatan ini turut disertai oleh YBrs. Dr. Fahmi Zaidi bin Abdul Razak (Ketua Unit Pembangunan Penyelidikan dan Ilmu), En. Mohd Yusrizal Bin Mohd Yunus (Penolong Pendaftar BPI), YBrs. Dr. Mohamad Zulfakhairi bin Mokhtar (Wakil BPI) dan En. Abu Dzar bin Ahmad (Wakil Akademi Hadis).

 

Hubungi Kami whatsapp