Kunjungan Ke Kolej Kominiti Paya Besar

10 Disember 2018 (KUIPSAS) – KUIPSAS mengadakan kunjungan ke Kolej Komuniti Paya Besar pada hari ini bermula jam 10.30 pagi dan disertai oleh Timbalan Rektor Penyelidikan dan Inovasi, Dr. Rosli bin Omar, Pegawai Psikologi, Dr. Sharafudin Aisa bin Osman dan Dekan Fakulti Pengajian Islam, Dr. Ahmad Effat bin Mokhtar.

 

Kunjungan dilakukan bertujuan untuk membincangkan peluang mengadakan program kemahiran pelajar di samping mewujudkan Perjanjian Persefahaman (MOU) dengan Kolej Komuniti Paya Besar. Hasil dari perbincangan, Kolej Komuniti Paya Besar telah bersetuju untuk memberi latihan kemahiran kepada pelajar dan staf-staf KUIPSAS mengikut keperluan pihak KUIPSAS.

Hubungi Kami whatsapp