Kunjungan Hormat Perkukuh Kerjasama

14 Januari 2020 (PEKAN) – KUIPSAS mengadakan Kunjungan Hormat ke Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) dan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) pada hari ini. Delegasi KUIPSAS diketuai oleh Rektor, YBrs. Prof. Madya Dr. Hj. Mohd Zawavi bin Zainal Abidin dan turut disertai oleh Pegawai-Pegawai Kanan KUIPSAS.

Kunjungan hormat bertujuan untuk memperkukuhkan kerjasama di antara KUIPSAS dengan MUIP dan JAIP bagi melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2020 ini khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

 

Hubungi Kami whatsapp