KUIPSAS Mula Langkah Awal Laksana Program Jarak Jauh

9 NOVEMBER 2021 (KUANTAN) – Dalam usaha meningkatkan akses terhadap program pengajian yang ditawarkan di KUIPSAS, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (PPSH) menganjurkan Bengkel Persediaan Pelaksanaan Program Secara Pembelajaran Terbuka Dan Jarak Jauh (ODL).
Bengkel selama dua hari merupakan langkah awal yang diambil oleh PPSH KUIPSAS untuk menawarkan program Ijazah Sarjana Muda sedia ada dalam bentuk ODL.
Bengkel dikendalikan oleh Prof. Madya Dr Azidah binti Abu Ziden, Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik (CDAE), Universiti Sains Malaysia (USM) dan dihadiri oleh semua pensyarah KUIPSAS.