Kesedaran Berita Palsu Faktor Utama “TABAYYUN”

29 Julai 2020 (KUANTAN) – Kesedaran terhadap berita palsu menjadi faktor utama masyarakat melakukan tingkah laku “tabayyun” sebelum menyebarkan berita berkaitan penularan wabak Covid-19. Demikian hasil kajian bertajuk “Kesedaran Masyarakat Terhadap Penularan Berita Palsu Berkaitan Covid-19 Melalui Pendekatan Tabayyun Berdasarkan Perspektif Tingkah Laku Pengesahan (Verification Behaviour)”.

Kajian dilaksanakan oleh kumpulan penyelidik KUIPSAS yang diketuai oleh Dr. Norahida binti Mohamed (Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah), Dr. Safiah binti Abdul Razak (Pengarah Akademi Hadis), Pn. Siti Nora’aeshah bt. Zakaria (Pensyarah Jabatan Quran Sunnah) dan Pn. Juwairiah bt.Hassan (Ketua Program Media Islam).

Kajian tersebut juga melaporkan bahawa :
1) 35.8% masyarakat menyelidik siapakah pengarang berita berkaitan Covid-19 di media sosial;
2) 82.4% masyarakat akan memastikan kesahihan berita mengenai Covid-19 sebelum dikongsi;
3) 68.8% tahap tingkah laku “tabayyun” masyarakat terhadap berita Covid-19.