Institusi Pengajian Tinggi Agama Berperanan Bentuk Watak Sarjana Muslim

22 OKTOBER 2021 (KUANTAN) – Institusi Pengajian Tinggi Agama berperanan membentuk watak kesarjanaan Muslim yang ideal menurut ukuran matlamat pendidikan Islam serta membawa visi dan misi yang memenuhi keperluan kersarjanaan Islam bertaraf global.
Demikian menurut Rektor KUIPSAS, Prof. Madya Dr. Hj. Mohd Zawavi bin Zainal Abidin ketika menyampaikan ucapan sempena Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) di antara KUIPSAS dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
Menurutnya lagi, sebuah institusi pengajian yang membawa jati diri Islam, perlu berdaya saing dengan institusi pengajian lain dalam usaha melahirkan para sarjana yang berkemahiran dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan berminda global.
Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman yang diadakan secara maya ini bertujuan untuk membina kerjasama di antara KUIPSAS dan UIAM khususnya dalam bidang penyelidikan. MoU ditandatangani oleh Rektor KUIPSAS dan Rektor UIAM, Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dzulkifli bin Abdul Razak.