Dua Ijazah FMI Selesai Audit Maya MQA

1 OKTOBER 2021 (KUANTAN) – Dua program pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Pengurusan dan Informatik (FMI) KUIPSAS telah selesai menjalani Audit Maya Agensi Kelayakan Malaysia (MQAVA). Dua program tersebut ialah Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian) dan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian).
Sesi audit yang dijalankan secara maya tersebut bertujuan untuk menyemak dan membuat penilaian kepada kedua-dua program tersebut sebelum diberikan Akreditasi Penuh.
Sesi Audit Maya untuk Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian) dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Mohd Yahya Mohd Hussin, Prof. Dr. Muhammad Ridhwan Ab Aziz dan Pn. Siti Elija binti Jamaluddin (Pegawai MQA).
Manakala Audit Maya untuk Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dikendalikan oleh Dr. Shahrul Nizam Salahudin, Prof. Madya Dr. Mohd Zainal Munshid Harun dan Pn. Nurul Asyikin binti Tajudin (Pegawai MQA).