Dokumen Permohonan Universiti Penuh Siap Disediakan

24 Disember 2020 (KUANTAN) – Jawatankuasa Pemandu Menaik Taraf KUIPSAS Ke Universiti Penuh telah berjaya menyiapkan dokumen permohonan yang lengkap mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).
Dokumen yang disediakan selepas dibentang dan diperhalusi dalam bengkel pada awal Disember lalu akan diserahkan kepada KPT sebagai penyerahan rasmi permohonan menaik taraf KUIPSAS menjadi sebuah univeriti penuh pada 28 Disember 2020.