Ceramah ‘Fun Mathematics’ Di Smka Kota Kinabalu

7 Mac 2019 (KOTA KINABALU) – Delegasi KUIPSAS yang diketuai Rektor, YH. Dato’ Haji Yahya bin Zainal Abidin telah mengadakan Kunjungan Hormat ke SMKA Kota Kinabalu, Sabah. Dalam kunjungan yang turut disertai oleh Timbalan Rektor Penyelidikan dan Inovasi, Dr. Rosli bin Omar itu, Rektor KUIPSAS telah menyampaikan ceramah bertajuk ‘Fun Mathematics’ kepada pelajar-pelajar Tingkatan 4 dan 5.