Bengkel Pemurnian Diploma Kaunseling Islam Tumpu Pematuhan MQA

11 Januari 2019 (KUANTAN) – Bengkel Pemurnian Diploma Kaunseling Islam telah diadakan selama 2 hari dan dikendalikan oleh 2 orang pakar dalam bidang kaunseling. Kedua-dua pakar tersebut ialah Dr. Md. Noor bin Saper, Pensyarah Kanan Kaunseling dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang merupakan Panel Akademik dan Tn. Hj. Norazman bin Amat dari Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang merupakan Panel Industri.

 

Bengkel dan perbincangan padat selama 2 hari itu menumpukan kepada pematuhan standard program MQA, pemurnian objektif dan hasil pembelajaran program mengikut domain MQA, penawaran subjek, susun atur Makmal Kaunseling, penambahan kandungan kursus yang relevan dengan isu semasa dan perbincangan awal untuk menggubal dan menawarkan program Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kaunseling.

Pemurnian ini dijalankan selari dengan dengan saranan MQA iaitu program perlu ditambahbaik dari semasa ke semasa serta persediaan untuk permohonan akreditasi penuh diploma ini. Semoga pemurnian ini dapat mengukuhkan lagi struktur program Diploma Kaunseling Islam KUIPSAS, yang telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelajar.

**********
Info semasa mengenai Diploma Kaunseling Islam KUIPSAS boleh diikuti di laman FB Page : Diploma Kaunseling Islam Kuipsas