Bengkel Pembinaan Dan Pemurnian Dasar Penyelidikan & Inovasi

12 Januari 2021 (KUANTAN) – Bahagian Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi (HEPI) KUIPSAS mengadakan Bengkel Pembinaan Dan Pemurniaan Dasar Penyelidikan dan Inovasi selama dua hari berakhir hari ini di Dewan Barakah KUIPSAS.
Bengkel ini didadakan bertujuan untuk merangka dan membina dasar-dasar dan garis panduan bagi hal ehwal penyelidikan dan inovasi supaya sesuai dengan visi dan misi KUIPSAS serta mendapatkan sudut pandangan pakar dalam pembinaan dasar penyelidikan.
Dasar dan garis panduan dilihat penting bagi memastikan Bahagian HEPI berada pada landasan yang betul dan terpandu dengan menyediakan rujukan tata urus dan tata kerja yang jelas dan bersistem supaya aktiviti pembangunan penyelidikan dan inovasi yang dilaksanakan oleh HEPI dapat ditadbir urus secara efektif.
Bengkel disertai 24 orang pegawai HEPI dan dikendalikan oleh YBrs. Dr. Muhamad bin Mat Noor dari Universiti Malaysia Pahang (UMP) selaku Penilai Luaran dan dibantu oleh 2 orang Penilai Dalaman.