Bengkel Mantapkan Pengurusan Jurnal

4 November 2020 (KUANTAN) – Bahagian Penyelidikan & Inovasi (BPI) KUIPSAS telah mengadakan Bengkel Open Journal System (OJS) di Dewan Senat pada hari ini.
Bengkel dikendalikan oleh YBrs. Dr. Mohd Hasnun Arif bin Hasan dari Universiti Malaysia Pahang (UMP) untuk membimbing peserta mengenai kaedah serta teknik mudah bagi mengendalikan sistem OJS ini.
Bengkel ini penting bagi memastikan transformasi pengurusan artikel jurnal di KUIPSAS akan lebih efisien dan maju selaras dengan perubahan kecanggihan teknologi pada masa kini yang meletakkan sistem dan teknologi sebagai keutamaan. Selain itu, sistem OJS ini juga mampu membantu pihak BPI menguruskan data artikel jurnal yang tersimpan dengan lebih baik serta mudah diakses.