Audit Dalam MYRA Nilai Aktiviti Penyelidikan

AUDIT DALAM MYRA NILAI AKTIVITI PENYELIDIKAN

15 September 2020 (KUANTAN) – Bahagian Penyelidikan dan Inovasi (BPI) KUIPSAS hari ini mengadakan Sesi Audit Dalam Malaysia Research Assessment (MyRA) 2020 bertempat di Dewan Senat KUIPSAS bermula jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang.

Audit Dalam MyRA adalah salah satu proses yang wajib dilakukan bagi menilai kesahihan maklumat berkenaan input dan output pembangunan penyelidikan dan pengkomersilan KUIPSAS yang disediakan oleh Bahagian Penyelidikan dan Inovasi.

Audit Dalam MyRA 2020 bagi membuat Penilaian 2019 dikendalikan oleh Auditor Dalam yang terdiri oleh Puan Nurul Khair binti Ishak, Puan Shuhada binti Mustafa Hilmi dan Puan Norfadelah binti Nordin.