SYARAT DAN YURAN PENGAJIAN

SYARAT DAN YURAN PENGAJIAN

DIPLOMA
YURAN KESELURUHAN
SYARAT KEMASUKAN
SYARAT KHAS
TEMPOH
 
Fakulti Pengajian Islam

 

Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam
RM 17,080.00
3 kredit SPM dan Lulus Bahasa Malaysia
Lulus mata Pelajaran
Pendidikan Islam atau yang berkaitan dengan pengajian islam
3 Tahun
( 6 Semester )
Diploma Pengajian Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang
RM 17,780.00
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
RM 17,200.00
Diploma Pendidikan Islam Awal Kanak-Kanak
RM 17,200.00
Diploma Pengajian Media Islam
RM 18,150.00
Diploma Kaunseling Islam
RM 16, 840.00
Diploma Bahasa Arab dan Komunikasi
RM 16,840.00

 

3 kredit SPM dan Lulus Bahasa Malaysia

 

Lulus Bahasa Arab
3 Tahun
( 6 Semester )
Diploma Pengajian Quran dan Sunnah
RM 17,320.00
Diploma Pengurusan Muamalat
RM 17,320.00
Lulus Matematik
3 Tahun
( 6 Semester )

Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 
Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)
Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian
RM 18,020.00
RM 18,540.00
3 kredit SPM dan Lulus Bahasa Malaysia
Kredit Matematik
3 Tahun
( 6 Semester )

Fakulti Pengajian Pengurusan
 
Diploma Pengajian Perniagaan
Diploma Kewangan dan Perbankan
Diploma Pemasaran
RM 17,200.00
RM 17,200.00
RM 17,200.00
3 kredit SPM dan Lulus Bahasa Malaysia
3 Tahun
( 6 Semester )
Diploma Perakaunan
RM 17,200.00
Kredit Matematik dan Lulus Bahasa Inggeris
Diploma Kewangan Islam
RM 17,200.00
Lulus Matematik

Fakulti Bahasa dan Asasi
 
Diploma In English
 
RM 16,140.00
3 kredit SPM dan Lulus Bahasa Malaysia
Minimum lulus matapelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.
3 Tahun
( 6 Semester )