Rektor Umum ‘Rombakan Kabinet’

30 Oktober 2020 (KUANTAN) – Rektor KUIPSAS, YBrs. Prof. Madya Dr. Hj. Mohd Zawavi bin Zainal Abidin petang ini mengumumkan rombakan dan pergerakan Pegawai Kanan KUIPSAS berikutan kekosongan jawatan selepas dua orang pegawai dilantik secara pinjaman sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP). Pelantikan baharu ini berkuatkuasa bermula 1 November 2020.

Menurut beliau, pelantikan Pegawai-Pegawai Kanan yang baharu ini telah mendapat kelulusan daripada Lembaga Pengelola KUIPSAS dalam Mesyuarat Khas yang diadakan beberapa hari lalu. Barisan Pengurusan Kanan yang baharu ini juga diharap akan dapat bersama-sama sebagai satu pasukan yang dipimpin olehnya bagi mencapai fokus dan hala tuju yang telah ditetapkan sebelum ini.

Beliau juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada YBrs. Dr. Asmadi bin Abdul Rahman (Timbalan Rektor HEPA) dan En. Khairuddin bin Ismail (Bendahari KUIPSAS) atas segala jasa baik dan kualiti perkhidmatan yang telah diberikan sepanjang bertugas di KUIPSAS.

Berikut adalah senarai pergerakan Pegawai-Pegawai Kanan yang telah diumumkan :

1) YBrs. Dr. Muhammad Hafiz b. Dato’ Hj. Yaakub : Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik dan Pengantarabangsaan

2) YBrs. Dr. Ahmad Effat b. Mokhtar : Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)

3) YBrs. Dr. Muhamad Fadlly b. Ismail : Timbalan Rektor Penyelidikan Dan Inovasi

4) YBrs. Dr. Norahida bt. Mohamed : Dekan Fakulti Pengajian Islam

5) YBrs. Dr. Safiah bt. Abdul Razak : Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah

6) Pn. Zarina bt. Kamarozaman : Dekan Fakulti Pengurusan Dan Teknologi (Fakulti baharu yang menggabungkan Fakulti Pengajian Pengurusan dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi)

7) Hj. Mohd Faizul b. Abdul Hadi Nor : menjalankan tugas sebagai Bendahari KUIPSAS

8) Pn. Nur Yani bt. Hussin : Ketua Jabatan Pendidikan Dan Pembangunan Insan (Jabatan Pengajian baharu di bawah Fakulti Pengajian Islam)

9) Pn. Siti Nora’aeshah bt. Zakaria : Pengarah Akademi Hadis