Rakyat Malaysia Cenderung Menabung Dalam Tempoh PKP

13 Mei 2020 (KUANTAN) – 83% rakyat Malaysia mempunyai niat untuk menabung dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikuatkuasakan bermula 18 Mac 2020 lalu. Demikian salah satu hasil kajian bertajuk “Kajian Terhadap Kecenderungan Rakyat Malaysia Untuk Menabung Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan” yang diumumkan hari ini di Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS).
Kajian ini merupakan kajian ketiga yang dilaksanakan oleh KUIPSAS dan dikendalikan oleh pensyarah-pensyarah Fakulti Pengajian Pengurusan (FPP) serta Bahagian Penyelidikan dan Inovasi KUIPSAS.
Kajian ini juga menunjukkan bahawa kaum wanita mempunyai niat untuk menabung yang lebih tinggi berbanding lelaki. Di samping itu, faktor umur yang semakin meningkat turut mempengaruhi niat rakyat Malaysia untuk meningkatkan tabungan mereka. Selain itu, pasangan yang telah berkahwin turut menunjukkan niat untuk menabung dalam tempoh PKP yang lebih tinggi berbanding mereka yang bujang.
Menurut Ketua Pasukan Penyelidik, YBrs. Dr. Muhammad Hafiz bin Yaakub, kajian ini menggunakan Theory of Planned Behavior sebagai asas untuk menentukan niat (intention) seseorang untuk membuat tabungan. Teori ini dikembangkan lagi dengan memasukkan pembolehubah kadar celik kewangan sebagai satu faktor yang mempengaruhi niat untuk menabung. Menarik tentang dapatan kajian ini ialah kadar kecelikan kewangan seseorang tidak mempengaruhi niatnya untuk menabung dalam tempoh PKP.
Data kajian yang diperolehi dari responden seluruh pelusuk Malaysia ini turut merumuskan bahawa kakitangan sektor badan berkanun/ GLC lebih berkecenderungan untuk menabung berbanding sektor lain. Di samping itu, penduduk negeri Perak mempunyai niat untuk menabung tertinggi, iaitu 88.2%, diikuti dengan Sabah (86.6%) dan Sarawak (86.2%), manakala peratusan rakyat Pahang yang mempunyai niat untuk menabung ialah 82.4%.
Selain YBrs. Dr. Muhammad Hafiz yang bertindak sebagai Ketua Pasukan Penyelidik, kajian ini turut dilaksanakan oleh YBrs. Dr. Muhamad Zulfakhairi bin Mokthar, Puan Maslina binti Mohamed, Puan Nurul Khair binti Ishak dan Puan Nor Azah binti Abdul Jalil.
Kerajaan Negeri Pahang
Kementerian Pengajian Tinggi
Fakulti Pengajian Pengurusan KUIPSAS