PROGRAM-PROGRAM TAWARAN KUIPSAS

Fakulti Pengajian Islam

 • Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam • (R/221/4/0135)(A4741)02/25
 • Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan • (R/221/4/0134)(A4724)02/20
 • Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang • (R/381/4/0009)(A4743)02/20
 • Diploma Pengurusan Muamalat##** • (R/343/4/0135)(A9215)08/24
 • Diploma Pengajian Media Islam • (R/321/4/0128)(A9214)08/24
 • Diploma Bahasa Arab Komunikasi#• (R/224/4/0049)(A9216)12/19
 • Diploma Kaunseling Islam*** • (N/762/4/0021)(PA5331)10/20
 • Diploma Pengajian Quran dan Sunnah##• (N/221/4/0018)PA5332)10/20
 • Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak secara Islamik • (N/143/4/0110)(PA5728)10/20

 

Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 • Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)* • (R/481/4/0669)(A11683)10/20
 • Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian* • (R/481/4/0490)(A10580)08/24

 

Fakulti Pengajian Pengurusan

 • Diploma Perakaunan**** • (R/344/4/0401)(A6623)10/20
 • Diploma Kewangan dan Perbankan • (R/343/4/0190)(A6624)10/20
 • Diploma Pengajian Perniagaan • (R/340/4/0579)(A6625)10/20
 • Diploma Pengurusan Pemasaran • (R/342/4/0069)(A9218)11/23
 • Diploma Pengurusan Kewangan Islam** • (R/343/4/0091)(A9217)11/23

 

Fakulti Pengajian Bahasa dan Asasi

 • Asasi Sains Kemanusiaan • (N/010/3/0494)(PA09131)02/23
 • Diploma In English*****• (N/211/4/0016)(PA5485)06/20

SYARAT-SYARAT

(MINIMUM 3 KREDIT DALAM SPM DAN LULUS BAHASA MELAYU)

 

# Lulus Bahasa Arab atau mata pelajaran Pengajian Islam di peringkat SPM)

## Lulus Bahasa Arab di peringkat SPM)

(* Kepujian Matematik di peringkat SPM)

(** Lulus Matematik di peringkat SPM)

(*** Lulus Temuduga dan ujian personaliti yang dijalankan)

(**** Kepujian Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM)

(***** Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM)

(##** Lulus Bahasa Arab dan Matematik di peringkat SPM)