PROGRAM DIPLOMA

Fakulti Pengajian Islam

 • Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam • (R/221/4/0135) (A4741)02/25
 • Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan • (R2/221/4/0134) (A4742) 17/02/2020-16/2/2025
 • Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang • (R2/381/4/0009) (A4743) 17/02/2020- 16/02/2025
 • Diploma Pengurusan Muamalat##** • (R2/343/4/0135) (A9215) 03/08/2019-05/8/2024
 • Diploma Pengajian Media Islam • (R2/321/4/0128) (A9214) 03/08/2019-5/8/2024
 • Diploma Bahasa Arab Komunikasi#• (R2/224/4/0049) (A9216) 28/12/2019- 27/12/2024
 • Diploma Kaunseling Islam***# • (R/762/4/0021) (MQA/FA 5331) 16/10/2020- 15/10/2025
 • Diploma Pengajian Quran dan Sunnah##• (R/221/4/0018) (MQA/FA5332) 16/10/2020- 15/10/2025
 • Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak secara Islamik • (R/143/4/110) (MQA/FA5728) 16/10/2020- 15/10/2025

 

Fakulti Pengurusan dan Informatik

 • Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)* • (R2/481/4/0669) (A11683) 25/10/2020- 24/10/2025
 • Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian* • (R2/481/4/0490) (A10580) 09/08/2019-09/08/2024
 • Diploma Perakaunan**** • (R2/344/4/0401) (A6623) 25/10/2020- 24/10/2025
 • Diploma Kewangan dan Perbankan • (R2/343/4/0190) (A6624) 25/10/2020- 24/10/2025
 • Diploma Pengajian Perniagaan • (R2/340/4/0579) (A6625) 25/10/2020- 24/10/2025
 • Diploma Pengurusan Pemasaran • (R/342/4/0069)(A9218)11/23
 • Diploma Pengurusan Kewangan Islam** • (R2/340/4/0579) (A9217) 25/10/2020-24/10/2025

 

Fakulti Pengajian Bahasa dan Asasi

 • Asasi Sains Kemanusiaan • (N/010/3/0494) (MQA/FA 9239) 28/2/2018 27/2/2023
 • Diploma In English*****• (R/211/4/0016) (MQA/FA 5485) 09/06/2020- 08/06/2025

SYARAT-SYARAT

(MINIMUM 3 KREDIT DALAM SPM DAN LULUS BAHASA MELAYU)

 

# Lulus Bahasa Arab atau mata pelajaran Pengajian Islam di peringkat SPM)

## Lulus Bahasa Arab di peringkat SPM)

(* Kepujian Matematik di peringkat SPM)

(** Lulus Matematik di peringkat SPM)

(*** Lulus Temuduga dan ujian personaliti yang dijalankan)

(**** Kepujian Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM)

(***** Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM)

(##** Lulus Bahasa Arab dan Matematik di peringkat SPM)