Panduan Latihan Industri

 

Tempoh latihan industri bagi program pengajian di KUIPSAS adalah selama 16 minggu (4 bulan). Tempoh latihan industri yang wajib dipenuhi oleh semua pelajar latihan industri adalah 16 minggu. Tarikh mula dan tamat adalah bergantung kepada takwim akademik KUIPSAS yang akan ditetapkan oleh Penyelaras Latihan Industri KUIPSAS.

Sekiranya pelajar diarahkan oleh majikan/organisasi untuk memulakan tempoh menjalani latihan industri lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan atau melanjutkan tempoh menjalani latihan industri, pelajar dikehendaki membuat permohonan kepada Unit Latihan Industri secara bertulis. Walau bagaimanapun, Laporan Latihan Industri hendaklah dihantar tepat pada masa yang telah ditetapkan oleh Unit Latihan Industri iaitu selewat-lewatnya 2 minggu setelah berakhir tempoh latihan industri.