YH. Dato’ Haji Yahya bin Zainal Abidin,
DSAP., AAP., AMN.
( Rektor Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah )
YBhg. Dr. Sharafuddin Aisa bin Haji Osman SMP.,AMP.
( Pegawai Psikologi Setara )
Prof Madya Dr. Mohd Zawavi bin Zainal Abidin, SMP.,AMP.
( Timbalan Rektor Akademik & Pengantarabangsaaan )
YBhg. Dr. Rosli Bin Omar, AMP.
( Timbalan Rektor Penyelidikan & Inovasi )
Mejar Mohd Zamri Bin Wahab, SMP.,AMP.
( Pendaftar )
 
Prof Madya Dr . Jelani Bin Sulaiman
( Dekan Fakulti Bahasa Dan Asasi )
En Muhammad Hafiz Bin Dato’ Haji Yaakob
( Dekan Fakulti Pengajian Pengurusan )
YBhg. Dr. Ahmad Effat Bin Mokhtar
( Dekan Fakulti Pengajian Islam )
 
Pn. Zarina Binti Kamarozaman
( Dekan Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi )
En. Khairuddin Bin Ismail
( Bendahari )
Puan Yusliha Binti Yunus
( Penasihat Undang – Undang )
Pn. Azrianie Binti Roslan
( Ketua Pustakawan )
En. Mohamad Firdaus Bin Mohamed Rodzali
( Penolong Pendaftar Akademik )