Prof. Madya. Dr. Haji Mohd Zawavi bin Zainal Abidin, SMP.,AMP.
( Rektor Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah )
YBrs. Dr. Rosli Bin Omar, AMP.
( Timbalan Rektor Akademik & Pengantarabangsaaan )
YBrs Dr. Asmadi Bin Abdul Rahman
( Timbalan Rektor Akademik Hal Ehwal Pelajar & Alumni )
YBrs. Dr. Ahmad Effat Bin Mokhtar, AMP.
( Timbalan Rektor Penyelidikan & Inovasi )
YBrs. Dr. Muhammad Fadlly Bin Ismail, AMP.
( Dekan Fakulti Pengajian Islam )
 
YBrs. Dr. Muhammad Hafiz Bin Dato’ Haji Yaakob
( Dekan Fakulti Pengajian Pengurusan )
Prof Madya Dr . Jelani Bin Sulaiman
( Dekan Fakulti Bahasa Dan Asasi )
Pn. Zarina Binti Kamarozaman
( Dekan Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi )
Pn. Azrianie Binti Roslan
( Ketua Pustakawan )
En. Khairuddin Bin Ismail, AAP.
( Bendahari )
Mejar Mohd Zamri Bin Wahab, SMP.,AMP., SAP.
( Pendaftar )
 
En. Mohamad Firdaus Bin Mohamed Rodzali
( Setiausaha Senat / Penolong Pendaftar Akademik )
Puan Yusliha Binti Yunus
( Penasihat Undang – Undang )