YB. Dato’ Sri Dr. Sallehuddin Bin Ishak
Ssap., Simp., Dimp.,  Jsm., Pjk.
( Pengerusi )
( Setiausaha Kerajaan Pahang )
YDH. Orang Kaya Indera Pahlawan Pahang
Dato’ Sri Wan Haji Abdul Wahid bin Haji Wan Hassan
SSAP., SIMP., DSAP., SAP., JSM., AMP.
( Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang )
YB. Dato’ Sri Haji Shamsulbahri Bin Haji Ibrahim,
Ssap., Dsap., Amp.
( Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang )
YB. Dato’ Indera Haji Mohamad Roslan Bin Harun,
Simp.,Dsap.,Dimp.,Smp.

( Pegawai Kewangan Negeri Pahang )
YB. Dato’ Sri Syed Ibrahim Bin Syed Ahmad,
Ssap., Dimp., Amp., Amn.
( Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam,
Pelajaran Dan Kesihatan )
YH. Dato’ Haji Tarif Bin Abdul Rahman
Dimp., Aap., Amp., Pkc.