SYARAT KEMASUKAN
Nama Kursus/Kod KursusSyarat Kemasukan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam (R/221/4/0135) i) Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu; atau
ii) Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia;
iii) Keutamaan diberikan kepada pelajar yang memiliki Sijil Menengah Agama
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan (R/221/4/0134)-sda-
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang (R/381/4/0009)-sda-
Diploma Bahasa Arab Komunikasi (R/22/4/0049)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 Kredit dan lulus Bahasa Arab (sekiranya pelajar tiada kelulusan Bahasa Arab maka pelajar perlu mengikuti Kursus Intensif Bahasa Arab yang dikendalikan oleh pihak kolej) ; atau
ii) Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
Diploma Pengajian Media Islam (R/321/4/0128) i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 3 Kredit; atau
ii) Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
Diploma Pengurusan Muamalat (R/343//4/0135)-sda-
Diploma Pendidikan Islam Awal Kanak-Kanak (N/143/4/0110)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 Kredit dalam mana-mana mata pelajaran atau yang setaraf dengannya; atau
ii) Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau yang setaraf dengannya; atau
iii) Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya gred maqbul; atau
iv) Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) (Tahap 3) dalam Pengasuhan Awal Kanak-Kanak/Prasekolah dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau
v) Sijil (Tahap 3 KKM) dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak atau yang setaraf dengannya; atau
vi) Sijil (Tahap 3 KKM) atau yang setaraf dengannya. Bagi pelajar antarabangsa, ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TEOFL) dengan skor 500 atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor 5.0 atau yang setaraf dengannya adalah diperlukan. Sekiranya pelajar tidak memenuhi keperluan ini, PPT mesti menawarkan kursus kecekapan Bahasa Inggeris untuk memastikan penguasaan bahasa pelajar adalah mencukupi bagi memenuhi keperluan program. Ini biasanya dijalankan melalui proses penilaian.
Diploma Pengajian Quran dan Sunah (N/221/4/0018) i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kredit dalam 3 mata pelajaran dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Arab; atau
ii) Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
Diploma Kaunseling Islam (N/762/4/0021)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kredit dalam 3 mata pelajaran dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau
ii) Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
Diploma In English (N/221/4/0016) i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kredit dalam 3 mata pelajaran dan sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; atau
ii) Lulus Sijil (Tahap 3 KKM) dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris; atau
iii) Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran dan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris sama ada di peringkat SPM (atau setara) atau STPM; atau
iv) Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat maqbul dan lulus mata pelajaran bahasa yang berkaitan di peringkat SPM (atau setara); atau
v) Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia) (R/481/4/0669)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 3 kredit termasuk mata pelajaran Matematik ; atau
ii) Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran DAN kredit dalam mata pelajaran pada peringkat SPM; atau
iii) Lulus Sijil Komputeran yang diitiraf atau setara; atau
iv) Lulus Sijil Teknikal/Vokasional yang berkaitan yang diitiraf atau setara dengan satu (1) tahun pengalaman kerja berkaitan atau satu (1) semester peralihan.
Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian (R/481/4/0490)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Sijil Pelajaran Vokasional (SPMV) dengan mendapat 3 kredit termasuk mata pelajaran Matematik; atau
ii) Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Diploma Perakaunan (R/344/4/0401)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus mata pelajaran Matematik; atau
ii) Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Diploma Pengajian Perniagaan (R/340/4/0579)-sda-
Diploma Kewangan dan Perbankan (R/343/4/0190) i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau
ii) Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Diploma Pengurusan Kewangan Islam (R/343/4/0091)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit atau kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya dan lulus Bahasa Malaysia di peringkat SPM.
Diploma Pengurusan Pemasaran (R/342/4/0069)i) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana pelajaran dan lulus Bahasa Malaysia di peringkat SPM; atau
ii) Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya.
Nama Kursus/Kod KursusSyarat Kemasukan
Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Kepujian Secara Kerjasama Dengan Kolej Universiti Insaniah (N/221/6/0081)i) Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau

ii) Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat lulus penuh dalam 2 mata pelajaran dengan NGMP minimum 2.00; atau

iii) Lulus Matrikulasi setaraf sekurang-kurangnya CGPA 2.00 dan diluluskan oleh Senat kolej Kolej Universiti Insaniah; atau

iv) Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia. DAN Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (kepada warga Negara Malaysia sahaja).

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian Secara Kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia (N/221/6/0087)Syarat Am Kemasukan Pelajar (Warganegara) :
1. Syarat kemasukan bagi lepasan Tamhidi USIM/Matrikulasi Pelajaran Malaysia/Setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia adalah seperti berikut :

i) Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajara Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan kepujian dan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;

ii) Lulus Tahmidi USIM/Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia/Setaraf yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

iii) Telah memenuhi keperluan MUET; dan

iv) Memenuhi keperluan khas program yang dipohon sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pengajian program tersebut.
2. Syarat kemasukan bagi lepasan STPM adalah seperti berikut :
i) Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajara Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan kepujian dan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;

ii) Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am dan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain;

iii) Telah memenuhi keperluan MUET; dan iv) Memenuhi keperluan khas program yang dipohon sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pengajian program tersebut.
3. Syarat kemasukan bagi lepasan lepasan STAM adalah seperti berikut :

i) Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajara Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan kepujian dan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;

ii) Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya pangkat Jayyid;

iii) Telah memenuhi keperluan MUET; dan

iv) Memenuhi keperluan khas program yang dipohon sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pengajian program tersebut.
4. Syarat kemasukan bagi lepasan lepasan diploma/setaraf adalah seperti berikut :

i) Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajara Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan kepujian dan mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;

ii) Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diitiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

iii) Telah memenuhi keperluan MUET; dan

iv) Memenuhi keperluan khas program yang dipohon sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pengajian program tersebut.
Syarat Am Kemasukan Pelajar (Bukan Warganegara) :
1. Syarat kemasukan bagi pelajar lepasan STPM/STAM/GCE ‘A’ Level dan setaraf adalah seperti berikut :

i) Lulus SPM/GCE ‘O’ Level atau setaraf dan diiktiraf oleh Senat USIM; dan

ii) Memperoleh kredit dalam sekurang-kurangnya satu (1) subjek yang berkaitan dengan program yang dipohon (tertaktuk kepada syarat khas program yang dipohon); dan

iii) Memperoleh kredit dalam dua (2) mata pelajaran berkaitan Pendidikan Islam; dan

iv) Memperoleh kredit dalam subjek Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi/Setaraf; dan

v) Memperoleh kredit dalam subjek Bahasa Inggeris; dan

vi) Memiliki STPM/STAM/GCE ‘A’ Level atau setaraf dan diiktiraf oleh Senat USIM; dan

vii) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau setaraf; dan

viii) Mendapat Jayyid dan ke atas atau setaraf; dan

ix) Menunjukkan kefasihan dalam Bahasa Inggeris yang setaraf dengan MUET Band 3 dan ke atas; atau IELTS Band 4 dan ke atas atau mendapat skor 45 (PBT)/skor 133 (CBT)/skor (PBT) dan ke atas dalam TEOFL atau mana-mana ujian yang setaraf dan diiktiraf oleh Senat USIM; dan

x) Menunjukkan penyata kewangan yang baik/penyata biasiswa kepada USIM.
2. Syarat kemasukan bagi lepasan Matrikulasi/Diploma dan setaraf adalah seperti berikut:

i) Lulus SPM/GCE ‘O’ Level atau setaraf dan diiktiraf oleh Senat USIM; dan

ii) Memperoleh kredit dalam sekurang-kurangnya satu (1) subjek yang berkaitan dengan program yang dipohon (tertakluk kepada syarat khas program yang dipohon); dan

iii) Memperoleh kredit dalam dua (2) mata pelajaran berkaitan Pendidikan Islam; dan

iv) Memperoleh kredit dalam subjek Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi/Setaraf; dan

v) Memperoleh kredit dalam subjek Bahasa Inggeris; dan

vi) Memiliki Sijil Matrikulasi/Diploma atau setaraf dan diiktiraf oleh Senat USIM; dan
vii) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan ke aras bagi lulusan Diploma; dan

viii) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan ke aras bagi lulusan Matrikulasi; dan

ix) Menunjukkan kefasihan dalam Bahasa Inggeris yang setaraf dengan MUET Band 3 dan ke atas; atau IELTS Band 4 dan ke atas atau mendapat skor 45 (PBT)/skor 133 (CBT)/skor (PBT) dan ke atas dalam TEOFL atau mana-mana ujian yang setaraf dan diiktiraf oleh Senat USIM; dan

x) Menunjukkan penyata kewangan yang baik/penyata biasiswa kepada USIM. Syarat Khas :
1. Memiliki Diploma dalam bidang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70; atau Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya dan diperakukan Senat Universiti; atau Mempunyai kelulusan STPM tahun 2009 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut :

i) Bahasa Arab

ii) Syariah/Usuluddin; atau Mempunyai kelulusan STAM pada tahun 2007 atau sebelumnya dengan sekurang-kurangnya mendapat Jayyid. dan
2. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

i) Bahasa Arab Tinggi

ii) Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut :

 Pendidikan Islam
 Tasawwur Islam
 Pendidikan Syariah Islamiah
 Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah

iii) Mana-mana SATU (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. dan
4. Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti iaitu :

i) Salinan permohonan Aplikasi Dalam Talian

ii) Salinan Kad Pengenalan/MyKad Calon

iii) Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (jika hilang)

iv) Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan

v) Salinan Sijil STPM/Setaraf (jika berkenaan)

vi) Salinan Sijil STAM (jika berkenaan)

vii) Salinan Transkrip Penuh Akademik (Semester 1 hingga Akhir) (jika berkenaan)

viii) Salinan Diploma (jika berkenaan)

ix) Salinan Sijil SPM

x) Sijil MUET

xi) Salinan Keputusan Bahasa Melayu/Matematik Julai (jika ada)