Kolaborasi Strategik Fakulti Undang-Undang UKM dan Jabatan Syariah KUIPSAS

7 September 2020 (KUANTAN) – Jabatan Syariah KUIPSAS menerima kunjungan delegasi dari Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bagi membincangkan kolaborasi strategik di antara kedua-dua pihak. Jabatan Syariah KUIPSAS merupakan IPTS pertama daripada 8 IPTA & IPTS yang dilawati dalam rangka kerja Kolaborasi Strategik FUU UKM.

Delegasi FUU UKM terdiri daripada YBrs. Prof. Madya Dr. Shahrul Mizan bin Ismail, Timbalan Dekan (Networking & Income Generation) dan YBrs. Dr. Mohamad Azhan bin Yahya manakala KUIPSAS dihadiri oleh YBrs. Prof. Madya Dr. Mohd Zawavi bin Zainal Abidin, Rektor KUIPSAS, Timbalan Rektor Akademik & Pengantarabangsaan, YBrs. Dr. Muhammad Hafiz bin Dato’ Yaakub, Timbalan Rektor Penyelidikan & Inovasi, YBrs. Dr. Ahmad Effat bin Mokhtar, Dekan Fakulti Pengajian Islam, YBrs. Dr. Muhammad Fadlly bin Ismail, Ketua Jabatan Syariah Encik Mohd Saiffuddin bin Abdul Karim dan pensyarah-pensyarah Jabatan Syariah.

Hasil pertemuan ini telah berjaya menemui persepakatan dalam lima (5) perkara iaitu:

1. Peluang Perkembangan Pendidikan;
2. Perkongsian Kepakaran;
3. MOA Penyelidikan;
4. Penglibatan dalam Self Council E-Learning for Law; dan
5. Khidmat Guaman.

Fakulti Undang-Undang Ukm