Kerjasama Akademik MOU Antara KUIPSAS dan UNISSA (Brunei)

 

April 10, 2017 ;

UNIVERSITI Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) baru-baru ini menandatangani satu Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS), Malaysia.

Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Rektor UNISSA, menandatangani MoU bagi pihak UNISSA, manakala Rektor KUIPSAS, Dato ‘Haji Yahya bin Zainal Abidin menandatangani bagi pihak KUIPSAS.

MoU itu bertindak sebagai platform bagi kerjasama masa depan seperti pertukaran pelajar, kajian Bahasa Arab dan penerbitan jurnal akademik oleh KUIPSAS dan UNISSA.

Taklimat telah disampaikan oleh Timbalan Rektor UNISSA, Dr Haji Mohammed Hussain bin Pehin Penyurat Haji Ahmad, pada latar belakang UNISSA serta program dan aktiviti yang dijalankan sejak penubuhannya.

Dato ‘Haji Yahya mengucapkan terima kasih kepada UNISSA untuk membangunkan lagi kerjasama dalam bidang pengajian Islam.

Beliau menjelaskan bahawa UNISSA dan KUIPSAS mempunyai pendekatan yang sama dalam mengekalkan identiti mereka sebagai institusi pengajian tinggi Islam yang berteraskan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama untuk melahirkan graduan berdaya saing.

Tags :