JADUAL PEMBENTANGAN ICMAS 2021

KUIPSAS ICMAS 2021 FINAL

Download Program Book

PEMBENTANG UTAMA ( 28/01/2021 | KHAMIS | 9.00 – 11.00 PAGI )

MAJLIS PERASMIAN & SESI PEMBENTANG UTAMA |
DIRASMIKAN OLEH YAB DATO’ SRI WAN ROSDY BIN WAN ISMAIL (MENTERI BESAR PAHANG)

PEMBENTANG SELARI SESI 1 ( 28/01/2021 | KHAMIS | 2.30 – 5.30 PETANG  ) 

1. HADIS DAN PENGAJIAN FIQH / HADIS DAN PENYELIDIKAN ILMU / SUMBANGAN ULAMA AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH DALAM KAJIAN HADIS.

 

2. HADIS DAN KEKUATAN EKONOMI / KETOKOHAN NABI SAW DAN KAJIAN SIRAH / HADIS DAN PENYELIDIKAN ILMU / TOKOH-TOKOH HADIS DAN MANHAJ PENULISAN MEREKA / HADIS DAN CABARAN KECEMERLANGAN PASCA COVID-19.

 

3. SUNNAH NABI DAN PEMBANGUNAN INSAN / HADIS DAN PENGAJIAN FIQH / TOKOH-TOKOH HADIS DAN MANHAJ PENULISAN MEREKA / ISU-ISU SEMASA HADIS DAN SUNNAH / HADIS DAN CABARAN KECEMERLANGAN PASCA COVID-19.

 

4. SUNNAH NABI DAN PEMBANGUNAN INSAN / HADIS DAN PENGAJIAN FIQH / TOKOH-TOKOH HADIS DAN MANHAJ PENULISAN MEREKA / ISU-ISU SEMASA HADIS DAN SUNNAH / HADIS SERTA CABARAN LIBERALISME.

 

5. SUNNAH NABI DAN PEMBANGUNAN INSAN / ISU-ISU SEMASA HADIS DAN SUNNAH / HADIS DAN CABARAN KECEMERLANGAN PASCA COVID-19 / HADIS DAN PENYELIDIKAN ILMU.

PEMBENTANG SELARI SESI 2 ( 29/01/2021 | JUMAAT | 8.30 – 11.30 PAGI  ) 

1. SUNNAH NABI DAN PEMBANGUNAN INSAN / ISU-ISU SEMASA HADIS DAN SUNNAH / TOKOH-TOKOH HADIS DAN MANHAJ PENULISAN MEREKA / SUNNAH NABI DAN PEMERKASAAN GENERASI MUDA / HADIS DAN KEKUATAN EKONOMI.

 

2. SUMBANGAN ULAMA AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH DALAM KAJIAN HADIS / SUNNAH NABI DAN PEMERKASAAN GENERASI MUDA / SUNNAH NABI DAN PEMBANGUNAN INSAN / HADIS DAN KEKUATAN EKONOMI.

 

3. SIRAH NABI DAN TELADAN PEMBANGUNAN NEGARA / HADIS DAN KEKUATAN EKONOMI / SUNNAH NABI DAN PEMERKASAAN TAMADUN / SUMBANGAN ULAMA AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH DALAM KAJIAN HADIS / KETOKOHAN NABI SAW DAN KAJIAN SIRAH / ISU-ISU SEMASA HADIS DAN SUNNAH.

 

4. HADIS DAN PENYELIDIKAN ILMU / HADIS DAN PENGAJIAN FIQH / SUNNAH NABI DAN PEMERKASAAN TAMADUN.

 

5. HADIS DAN KAJIAN AL QURAN / HADIS DAN PENGAJIAN FIQH / ISU-ISU SEMASA HADIS DAN SUNNAH / SUMBANGAN ULAMA AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH DALAM KAJIAN HADIS / TOKOH-TOKOH HADIS DAN MANHAJ PENULISAN MEREKA.