Entrance Conference Audit Negara

22 Julai 2020 (KUANTAN) – Entrance Conference Mengenai Pengauditan Pengurusan Syarikat Sistem Pendidikan Islam Pahang Sd. Bhd. (SPIPSB) telah diadakan hari ini di Dewan Senat KUIPSAS. Sesi audit yang akan dijalankan oleh Jabatan Audit Negara Negeri Pahang ini selaras dengan Warta Kerajaan Persekutuan di bawah Perintah Audit (Akta Syarikat) 2017, P. U. (A) 294, Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan para 5(1)(d) Akta Audit 1957.

Pihak Audit akan menjalankan pengauditan bermula 10 Ogos 2020 sehingga auditan selesai dijalankan. Entrance Conference ini telah dihadiri oleh Tuan Zulkifli bin Tungal, Pengarah Jabatan Audit Negara Negeri Pahang, Pn. Noorafizah binti Mohamad (Juruaudit) dan para Penolong Juruaudit.