PEMULANGAN PINJAMAN

PEMULANGAN PINJAMAN

Peraturan Am Pemulangan Bahan Perpustakaan

Tempoh Pinjaman

 • Bahan yang dipinjam mesti dipulangkan pada atau sebelum tarikh pemulangan yang telah ditetapkan. Denda akan dikenakan kepada pelanggan yang lewat memulangkan bahan.
 • Pelanggan hendaklah memastikan bahawa rekod bagi buku yang dipulangkan telah di batalkan sebelum meninggalkan kaunter Pemulangan.

Notis Peringatan

 • Notis 1 -> 5  hari dari tarikh pemulangan
 • Notis 2 -> 1 hari lewat
 • Notis 3 -> 2 hari lewat
 • Notis 3 -> 3 hari lewat
 • Notis  4 -> 4 hari lewat
 • Notis   5 -> 5 hari lewat

Book Drop

Perkhidmatan Layan Diri

 • Book Drop adalah perkhidmatan pemulangan buku secara layan diri. Pelanggan perpustakaan boleh memulangkan buku yang dipinjam melalui kemudahan Book Drop yang disediakan.
 • Hanya buku sahaja yang dibenarkan dipulangkan dengan menggunakan kemudakan ini. Bahan sumber media atau bahan-bahan lain hendaklah dipulangkan di kaunter yang berkenaan.
 • Sekiranya bahan yang dipulangkan melalui kemudahan Book drop ini lewat dan mempunyai denda, pelanggan hendaklah menjelaskan denda tersebut di kaunter utama semasa perpustakaan dibuka.