JABATAN PERHUBUNGAN KORPORAT KUIPSAS

VISI

Mengungguli dan meneraju jentera komunikasi dan perhubungan awam berlandaskan budaya korporat yang profesional dan berwibawa bagi menyokong visi dan misi KUIPSAS.

MISI

Menguruskan maklumat perhubungan awam dan pembangunan imej korporat dengan cekap menggunakan pendekatan komunikasi dan teknologi yang berkesan bagi menyokong semua aktiviti KUIPSAS.

OBJEKTIF

 • Menguruskan publisiti dan kandungan media bagi menaikkan imej baik KUIPSAS
 • Mengendalikan laman media sosial rasmi KUIPSAS
 • Memantau dan membetulkan isu serta salah liputan dan tanggapan terhadap KUIPSAS yang tersiar di media
 • Menguruskan aduan dan maklum balas pelanggan yang diterima
 • Mengendalikan lawatan-lawatan dari agensi luar
 • Membina hubungan baik dengan agensi kerajaan, syarikat korporat, NGO dan masyarakat umum
 • Menyebarkan maklumat mengenai KUIPSAS melalui sesi taklimat penerangan kepada pihak berkenaan
 • Mengiringi delegasi KUIPSAS dalam acara-acara jemputan
Jabatan ini bertanggungjawab untuk membina hubungan baik dengan orang awam melalui maklumat-maklumat yang disebarkan serta mengendalikan aduan awam yang diberikan. Di samping itu, hubungan dengan pihak media juga menjadi fungsi jabatan ini supaya penampilan KUIPSAS di media-media arus perdana akan sentiasa disedari oleh semua pihak.
Jabatan ini bertanggungjawab untuk memastikan semua inisiatif pemasaran dan promosi dilaksanakan untuk mencapai jumlah pelajar baharu yang menepati sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, perancangan strategik jangka pendek, sederhana dan panjang perlu disediakan oleh jabatan ini bagi mencapai sasaran pengambilan pelajar baharu.
Jabatan ini bertanggungjawab untuk menguruskan Hari Pendafftaran Pelajar Baharu pada setiap semester supaya berjalan dengan lancar dan memenuhi semua keperluan yang ditetapkan. Penambahbaikan kaedah pendaftaran perlu dilakukan dari semasa ke semasa supaya proses pendaftaran menunjukkan peningkatan dalam kecekapannya.
Jabatan ini bertanggungjawab untuk menyebarkan imej baik KUIPSAS supaya dikenali oleh semua pihak melalui saluran media cetak, media elektronik, media sosial dan inisiatif pengiklanan strategik

PIAGAM PELANGGAN

 • Menyelesaikan aduan dan memberikan maklum balas kepada pelanggan dalam masa 15 hari bekerja
 • Memastikan semua permohonan pelajar baru akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja
 • Memastikan semua permohan pelajar baru akan dimaklumkan samada berjaya dengan menerima surat tawaran atau gagal dengan menerima surat gagal
 • Mengendalikan dengan lancar dan berkesan semua lawatan oleh pihak luar ke KUIPSAS
 • Menjawab dan memberikan maklum balas segera dalam tempoh 2 hari bekerja kepada pertanyaan dan komen yang diberikan dalam laman rasmi media sosial.

SKOP PERKHIDMATAN

 • Bakal pelajar baharu, ibu bapa dan penjaga
 • Pelajar sekolah, Guru Kaunseling dan Pentadbir Sekolah
 • Orang awam
 • Pihak media yang merangkumi Ketua Editor dan Wartawan
 • Agensi Kerajaan, syarikat swasta, NGO yang bekerjasama dengan KUIPSAS dalam acara-acara yang dianjurkan