PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH

PUSAT PENGAJIAN PASCASISWAZAH

Bagaimana untuk memohon

Keperluan Dokuman yang di perlukan

Objektif

 • Memangkin dan menggerak inovasi dalam hal-hal berkaitan siswazah bagi memberi tampakan identiti dan impak KUIPSAS kepada masyarakat, negara dan dunia melalui pendidikan peringkat siswazah.
 • Memastikan kualiti pendidikan Sarjana dan Kedoktoran melalui pembangunan garis panduan dan peraturan yang berkaitan denganpengajian pascasiswazah.
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar pascasiswazah bagi melahirkan generasi bertaqwa, berdaya saing dan berkepimpinan melalui penawaran program bimbingan, latihan dan rundingan akademik.
 • Meningkatkan pembangunan kompetensi profesional, keusahawanan dan inovasi graduan pascasiswazah melalui penawaran program bimbingan dan latihan kemahiran insaniah.

SKOP UNIT JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK

 • Untuk pelajar yang masih menuntut dan berdaftar di KUIPSAS.
 • Untuk ibubapa pelajar KUIPSAS termasuk orang awam yang berkaitan.
 • Untuk pensyarah yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar KUIPSAS.
 • Untuk Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPTM) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) yang berkaitan dengan pelajar.
 • Untuk organisasi dan masyarakat tempatan dan antarabangsa yang melibatkan pelajar KUIPSAS.

OPERASI UTAMA

 • Jabatan Pengajian Pascasiswazah.
 • Jabatan Pengantarabangsaan