ROGRAM DAN AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN

Akademi hadis mempunyai pelbagai perancangan dan aktiviti yang bakal direncanakan bagi melahirkan masyarakat yang sentiasa cakna dan peka dalam isu yang berkaitan dengan hadis.

Antara program berikut ialah:

 1. Program Pembacaan Kitab Hadis Bersama Al-Muhadis Al Shaykh Mustafa Al Nadawi Al Husayni Pada 12 November 2019 di Dewan Utama KUIPSAS
 2. Menganjurkan Daurah Kitab (berkala). Daurah Kitab sebuah program yang lebih ke arah pengajian hadis secara turath atau klasik. Daurah yang dianjurkan lebih memfokus kitab-kitab asas pengenalan hadis, amalan harian berdasarkan hadis, perbahasan hadis dan penjelasan ringkas dalam kitab-kitab asas dan lain-lain. Seperti yang telah berjalan:

Program Daurah Kitab Hadis (berkala selama satu tahun 2020) dianjurkan bersama dengn Fakulti Pengajian Islam KUIPSAS, Pusat Islam KUIPSAS dan Yayasan Pahang berpusat di Dewan Kuliah, Masjid KUIPSAS yang disertai seramai 100 orang peserta terdiri daripada kakitangan awam dan swasta, pelajar sekolah dan kakitangan serta pelajar KUIPSAS. Program yang julung kalinya dianjurkan di Negeri Pahang masih dan sedang berlangsung bermula pada 24hb Disember 2019 hari Selasa yang dirasmikan oleh Mufti Negeri Pahang, Sahibus Samahah Dato’ Sri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman. Penceramah dan pendiskusi kitab hadis terdiri daripada mereka yang berlatar belakangkan bidang pengajian hadis secara langsung. Kitab-kitab hadis yang diisi dalam program daurah tersebut merupakan kitab asas dalam pembelajaran hadis mengikut kesesuaian peserta yang menyertai seperti Kitab alArba’un al-Nawawiah, 40 Hadith Fardhu ‘Ayn Al-Arba’un al-Tusiyyah dan lain-lain.

Termasuk perancangan pada masa hadapan akan dianjurkan daurah kitab-kitab turath lain yang akan difikirkan seperti, daurah Sahih alBukhari, Sahih Muslim, al-Adab al-Mufrad, Syama’il Muhammadiyah, alMuwatta’, Riyad al-Salihin dan lain-lain berkaitan.

 1. Program Pembacaan Matan dan Sanad Hadis Sahih Al Bukhari secara online UNJURAN PROGRAM DAN AKTIVITI (2020 – 2022)
 2. Mengadakan Multaqa Hadis Peringkat Antarabangsa 2020 (MUHADIS 2020) yang akan berlangsung pada 09 hb Julai 2020 hari Khamis bertempat di Auditorium KUIPSAS. Antara pembentang hadis yang dijemput khas ialah Maulana Johari bin Mohamad Ali (Mudir Darul Ulum alIslamiah, Jerantut, Pahang, Malaysia), Dr. Lilly Suzana Haji Shamsu (Dekan Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam) dan Prof. Dr. Nawir Yuslem (Professor di Universiti Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia). Multaqa yang diadakan ini juga mendokong hasrat bagi melahirkan individu muslim yang mempunyai pengetahuantentang isu-isu semasa berkait dengan hadis di negara-negara Islam masa kini. Multaqa sehari yang diadakan ini menjelaskan kepentingan hadis bahkan memperkasa dan memantapkan pengetahuan berkaitan isuisu semasa hadis.

2 Mengadakan MOU dan MOA dengan Pusat-Pusat Kajian Hadis Tempatan seperti INHAD dan lain-lain.

 1. Menerbitkan Buku-Buku Terjemahan, Makalah atau Artikel Semasa berkaitan Hadis.
 2. Mewujudkan laman web di internet (portal Hadis) di bawah perancangan dan penyeliaan Akademi Hadis untuk menghimpunkan wacana tabadur hadis, Sirah Nabi Muhamad saw, sumber hadis, biografi ulama hadis dan para penyelidik hadik yang melibatkan pengajaran, penulisan, dan pentahqiqan.
 3. Bengkel hafazan dan tadabbur hadis peringkat sekolah di negeri Pahang. (Bengkel atau kem hafazan dan tadabbur ini melibatkan kumpulan pelajar-pelajar sekolah menengah dilaksanakan secara berperingkat dari semasa ke semasa bagi membina pelapis generasi celik hadis dan cinta sunnah Nabi SAW)
 4. Bengkel hafazan dan tadabbur hadis peringkat IPT di negeri Pahang. (Bengkel atau kem hafazan dan tadabbur melibatkan kumpulan mahasiswa/wi institusi pengajian tinggi dilaksanakan secara berperingkat sebagai pelapis generasi celik hadis dan cinta sunnah Nabi SAW)
 5. Membentuk” Usrah Syabab al-Hadis”. Melatih dan membimbing pelajar yang bijak untuk lebih mahir tentang hadis dan dibimbing untuk ditampilkan ke tengah masyarakat sebagai penceramah.
 6. Membentuk Sahabat “Nasir al-Sunnah Akademi Hadis KUIPSAS” Sahabat Nasir al-Sunnah Akademi Hadis KUIPSAS berfungsi membantu Jawatankuasa Akademi Hadis KUIPSAS. Matlamat penubuhannya adalah untuk menyediakan generasi muda pelapis yang mahir hadis dan faham sunnah nabi di samping berkhidmat membantu Akademi Hadis dalam pelaksanaan aktiviti yang diatur. Sahabat Nasir al-Sunnah ini merupakan penggerak generasi muda kepada usaha-usaha memasyarkatkan hadis ke semua peringkat masyarakat.
 7. Bengkel ‘Smart Takhrij’ i. Siri Pertama : Mengupas kronologi karya-karya hadis. ii. Siri Kedua : Memperkenalkan rumuz dan kitab takhrij. iii. Siri Ketiga : Mempraktikkan 6 Kaedah Takhrij dan Signifikan mempelajari Takhrij.
 8. Bengkel ‘Cakna Ilmu Rijal’. i. Siri Pertama : Tabaqat al-Mutaqaddimin (Kurun 1 – 3 Hijrah). ii. Siri Kedua : Tabaqat al-Mutaakhirin (Kurun 3 – 10 Hijrah). iii. Siri Ketiga : Tabaqat al-Mua’sirin (Kurun 11 Hijrah sehingga kini).
 9. Forum atau Seminar ‘Kesan Pemikiran dan Sikap Orientalis Hadis Dalam Masyarakat Majmuk’.
 10. Mengatur dan mengadakan lawatan ilmiah dan mahabbah bagi mengeratkan hubungan antara Akademi Hadis dan organisasi luar.
 11. Mengadakan Kempen ‘Sunnah Street’ Mengadakan kempen, menyebarkan risalah dan menjalankan aktivitiaktiviti seperti khidmat masyarakat yang diatur pihak jawatankuasa penggerak bersama dengan Sahabat “Nasir al-Sunnah Akademi Hadis KUIPSAS” terdiri daripada pelajar-pelajar Jabatan Quran dan Sunnah KUIPSAS yang terpilih.
 12. Mengadakan aktiviti-aktiviti berteraskan Sunnah. Seperti: i. Bengkel Interpretasi Perubatan Nabawi. ii. Sambutan Maulidurrasul iii. Sambutan Mengingati hari-Hari bersejarah Nabi SAW iv. Wacana Kenali Syama’il al-Muhamaddiyah. v. Jom Bersukan (memanah, berkuda dan sebagainya). vi. Pameran dan Pertandingan vii. Speaker Corner Hadis.
 13. Mewujudkan Madrasah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Mewujudkan Madrasah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjurus ke arah kepakaran beliau dalam bidang hadis dan fiqh melalui beberapa program dan acara yang bakal dirangka.