VISI DAN MISI

VISI

Bertekad untuk melahirkan modal insan yang berkeahlian dalam bidang keagamaan dan bidang-bidang lain supaya dapat memberikan sumbangan positif kepada pembangunan negeri Pahang Darul Makmur dan negara Malaysia pada masa akan datang melalui pembentukan masyarakat madani.

MISI

Berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti akademik melalui pembangunan tenaga pendidik secara efektif bagi membentuk sahsiah dan jatidiri pelajar berlandaskan nilai-nilai Islam yang suci dan murni.

OBJEKTIF

 • Memartabatkan Pengajian Islam dan Bahasa Arab di KUIPSAS.
 • Menjana sumber manusia yang berkemahiran menyampaikan mesej Islam melalui gaya pengurusan dan kepimpinan yang berkarisma dan mampu menguruskan diri serta organisasi bagi menangani cabaran globalisasi.
 • Melahirkan modal insan yang berupaya untuk memimpin masyarakat seterusnya menjadi contoh teladan dalam pelbagai aspek.
 • Melahirkan sumber manusia yang menguasai ilmu Aqli dan Naqli serta menjadi sumber rujukan kepada masyarakat.

SKOP

 • Untuk pelajar KUIPSAS yang masih menuntut dan berdaftar di KUIPSAS.
 • Untuk ibubapa pelajar termasuk orang awam yang berkaitan.
 • Untuk pensyarah yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar KUIPSAS.
 • Untuk Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Malaysian Qualification Agency yang berkaitan dengan pelajar.
 • Untuk organisasi dan masyarakat tempatan dan antarabangsa yang melibatkan pelajar KUIPSAS.

PEMILIK PROSES

 • Naib Presiden Akademik
 • Dekan
 • Ketua Jabatan
 • Pensyarah

OPERASI UTAMA

Semua program pengajian akademik yang ditawarkan oleh KUIPSAS.

             

Hakcipta Terpelihara 2015 © KUIPSAS

Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS),                                                                                                                                                                                                           Km. 8 Jalan Gambang, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur                                                                                                                                                                                                         (T) 09-5915353 (F) 09-5364421 (E) webmaster@kuipsas.edu.my                                                                       Hak Cipta | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | FAQ

Sesuai dipapar menggunakan Mozilla Firefox 2.0 & ke atas,                                                                                 Internet Explorer 2.0 & ke atas dan Google Chrome 2.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1366 x 768