VISI DAN MISI

VISI 

 Menyediakan perkhidmatan dan pengurusan kewangan yang terbaik dan mesra
 pelanggan.

 MISI 
 Beriltizam memberi perkhidmatan dan pengurusan kewangan yang berkualiti melalui
 budaya pengurusan profesional.

 

 OBJEKTIF

 • Menyediakan perkhidmatan dan pengurusan kewangan berkualiti berlandaskan Islam dan bersesuaian dengan keperluan semasa.
 • Meningkatkan profesionalisme warga kerja KUIPSAS melalui program pembangunan kualiti.
 • Menyediakan peruntukan kewangan yang efesien dalam mentadbiran KUIPSAS.
 • Menyediakan kelengkapkan prasarana kemudahan pendidikan terkini bagi menyumbang kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efesien.
 • Menjadikan bahagian pentadbiran dan kewangan sebagai pusat rujukan kepada para pelanggan.
 • Menguruskan pentadbiran dan kewangan dengan cekap dan berkesan.

 

SKOP

 • Untuk pelanggan utama yang berurusan dengan KUIPSAS.
 • Untuk kakitangan dan kumpulan berkepentingan (stakeholders).
 • Untuk badan perundangan yang berkaitan dengan urusan tadbir KUIPSAS.

PEMILIK PROSES

 • Naib Presiden Pentadbiran dan Kewangan
 • Akauntan
 • Pegawai Tadbir Pentadbiran

 OPERASI UTAMA

Unit Kewangan adalah unit yang bertanggungjawab menguruskan kewangan KUIPSAS. Ini termasuklah proses penerimaan kewangan daripada perkhidmatan yang diberi, pembayaran gaji, pembayaran kepada produk dan perkhidmatan serta menguruskan urusan pinjaman pendidikan pelajar KUIPSAS.

 

             

Hakcipta Terpelihara 2015 © KUIPSAS

Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS),                                                                                                                                                                                                           Km. 8 Jalan Gambang, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur                                                                                                                                                                                                         (T) 09-5915353 (F) 09-5364421 (E) webmaster@kuipsas.edu.my                                                                       Hak Cipta | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | FAQ

Sesuai dipapar menggunakan Mozilla Firefox 2.0 & ke atas,                                                                                 Internet Explorer 2.0 & ke atas dan Google Chrome 2.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1366 x 768