Struktur tadbir urus yang sistematik dan kemas amat penting bagi memastikan kelancaran operasi di sebuah organisasi. Sehubungan dengan itu, KUIPSAS merangka struktur tadbir urus yang mantap untuk mengurus sebuah kolej universiti.

KUIPSAS merupakan sebuah IPTS milik Sistem Pendidikan Islam Pahang Sdn. Bhd., iaitu sebuah syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Pahang. Oleh itu, institusi ini ditadbir mengikut ketetapan dan amalan pentadbiran bersesuaian yang diguna pakai pada peringkat Kerajaan Negeri Pahang, mahupun Kerajaan Persekutuan.

Secara khusus, tadbir urus KUIPSAS adalah mengikut peruntukan-peruntukan dalam Memorandum dan Artikel Penubuhan Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah.KUIPSAS juga tertakluk kepada pekeliling, peraturan dan ketetapan yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia dan Arahan Perbendaharaan yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.

Sebagai IPTS yang berdaftar di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, pentadbiran KUIPSAS juga tertakluk kepada akta tersebut serta peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Malaysia mengikut bidang kuasa akta tersebut.

 

             

Hakcipta Terpelihara 2015 © KUIPSAS

Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS),                                                                                                                                                                                                           Km. 8 Jalan Gambang, 25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur                                                                                                                                                                                                         (T) 09-5915353 (F) 09-5364421 (E) webmaster@kuipsas.edu.my                                                                       Hak Cipta | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | FAQ

Sesuai dipapar menggunakan Mozilla Firefox 2.0 & ke atas,                                                                                 Internet Explorer 2.0 & ke atas dan Google Chrome 2.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1366 x 768